kwaliteit gegarandeerd

De zorg voor een kwaliteitsproduct staat bij Bolton Bouw hoog in het vaandel. Lidmaatschap en erkenning door de officiële kwaliteitsinstanties in Nederland, onderstrepen dit speerpunt.


BouwGarant
bouwgarant-aannemers voldoen aan strenge eisen op het gebied van vakmanschap en betrouwbaarheid. Voldoet een aannemer niet, dan mag hij niet onder de vlag BouwGarant werken. Zo bent u er zeker van dat u met Bolton Bouw een betrouwpare aannemer in huis haalt.

bouwendnederland_logoBolton is lid van Bouwend Nederland. De vereniging van bouw- en infrabedrijven is met circa 5.000 bedrijven de grootste werkgeversorganisatie in de bouw. De kerntaken van Bouwend Nederland zijn belangenbehartiging, brancheontwikkeling en individuele dienstverlening aan haar lidbedrijven.

vcaBolton Bouw heeft in december 2000 haar VCA certificaat behaald. Hoewel deze certificering niet door de overheid wordt opgelegd wil Bolton Bouw met het behalen van dit certificaat laten zien dat zij staat voor kwaliteit, veiligheid en welzijn; niet alleen in haar eindproduct, maar ook in het proces daar naar toe.

sbb-beeldmerk 2Alleen erkende leerbedrijven mogen opleiden. SBB heeft binnen de Wet Educatie en Beroepsonderwijs de taak om bedrijven te erkennen en te begeleiden. Een SBB erkend leerbedrijf voldoet aan eisen die door de sector worden gesteld aan de uitvoering van de beroepspraktijkvorming.

Open companiesBolton Bouw behoort tot de top van financieel gezonde bedrijven. Dit wil zeggen dat Bolton Bouw op tijd betaalt en dat u verantwoord zaken met ons kunt doen. Zie Open Bedrijfsprofiel Bolton Bouw voor meer informatie.

WoningborgBolton Bouw is ingeschreven bij Woningborg. Het Woningborg-certificaat biedt de koper twee zekerheden, namelijk de afbouwwaarborg en de herstelwaarborg. Zie website voor meer informatie.

Gerealiseerd door Budeco - the Business Development Company